NASZE INWESTYCJE

PROJEKTY FLIPOWE

%

zyskownych inwestycji

zrealizowanych flipów

lat doświadczenia

PROJEKTY DEWELOPERSKIE

mkw wybudowanych projektów

%

zyskownych inwestycji deweloperskich

lat doświadczenia

LOKALE POD WYNAJEM

liczba lokali na wynajem

%

stopa zwrotu

Fundusz Siwiec Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000806869, NIP 7010948626, REGON 384555016 kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, opłacony w całości. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies.

Copyright © 2024 Siwiec Capital | All rights reserved.