DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ
Z SIWIEC CAPITAL

NISKI PRÓG WEJŚCIA

STABILNY, PEWNY ZYSK

BEZOBSŁUGOWE POMNAŻANIE KAPITAŁU

TWÓJ ZYSK

Siwiec Capital zrodził się z pasji do nieruchomości. Lata doświadczeń dały mi zupełnie inną perspektywę i możliwości. Jestem pierwszym klientem mojego funduszu. Przetestowałem jego działanie na własnych pieniądzach.
Za jego skutecznością stoi sztab specjalistów. Prawnicy, analitycy, doradcy techniczni czuwają nad bezpieczeństwem transakcji. Za jego pewność ręczę własnoręcznym podpisem.

Siwiec Capital inwestuje w 4 segmenty rynku nieruchomości – sprawdź moją strategię inwestowania w nieruchomości. Dzięki wysokodochodowemu obrotowi mieszkań jesteśmy w stanie obrócić kapitałem nawet 4 razy w ciągu roku. Biznes deweloperski daje bardzo wysokie zwroty przy niskim ryzyku. Inwestycje w grunty i lokale pod wynajem dają dochód bezpieczny i stabilny.

JAK ZAINWESTOWAĆ?

DODATKOWE KORZYŚCI

OBLICZ SWÓJ ZYSK

oprocentowanie zależy od wyboru okresu inwestycji
100000
kwota w złotówkach
Kapitał + Twój zysk: zł

Fundusz Siwiec Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000806869, NIP 7010948626, REGON 384555016 kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, opłacony w całości. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies.

Copyright © 2020 Siwiec Capital | All rights reserved.