SKORZYSTAJ Z FUNDUSZU 

SIWIEC CAPITAL

NA DRODZE DO FINANSOWEJ
NIEZALEŻNOŚCI

SKORZYSTAJ Z FUNDUSZU

SIWIEC CAPITAL

NA DRODZE DO
FINANSOWEJ NIEZALEŻNOŚCI

Za skutecznością Siwiec Capital stoi sztab specjalistów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem transakcji.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ
Z SIWIEC CAPITAL

NISKI PRÓG WEJŚCIA

PEWNY ZYSK

BEZOBSŁUGOWE POMNAŻANIE KAPITAŁU

Daniel Siwiec – Prezes Zarządu Funduszu Siwiec Capital S.A.

Daniel Siwiec – Prezes Zarządu Funduszu Siwiec Capital S.A.

Autor Książek, Mentor, Inwestor, Przedsiębiorca, Deweloper,
Praktyk Rynku Nieruchomości.
Pierwszy Milion Zarobił Mając 26 Lat.
Stworzył I Rozwinął Brand Big City.

Fundusz Siwiec Capital S.A. zrzesza inwestorów, którzy chcą zarabiać na nieruchomościach w sposób bezpieczny, skuteczny i nowoczesny.  Bazuje na 13 letnim doświadczeniu Daniela Siwca, w inwestowaniu  w nieruchomości na terenie całej Polski.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ
W NIERUCHOMOŚCI?

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ
W NIERUCHOMOŚCI?

Nieruchomości to stabilny dochód na lata – wahania cen nieruchomości są niewielkie, a jeśli już do nich dojdzie, zazwyczaj mamy do czynienia z tendencją wzrostową.

Na jednego mieszkańca Polski przypada obecnie 1,1 izby (pokoju), podczas gdy średnia dla UE-28 to 1,7 izby,  do 2,0 izb.

Na osobę w Polsce przypada 28,2 mkw. mieszkania. Średnia europejska to prawie 40 metrów.

Deficyt mieszkaniowy w Polsce należy oszacować nawet na 3 miliony lokali.

SPRAWDŹ MOJE DOŚWIADCZENIA

W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

SPRAWDŹ MOJE WCZEŚNIEJSZE REALIZACJE

SPRAWDŹ DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ
W NIERUCHOMOŚCI Z SIWIEC CAPITAL

SPRAWDŹ DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI Z SIWIEC CAPITAL

Fundusz Siwiec Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000806869, NIP 7010948626, REGON 384555016 kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, opłacony w całości. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies.

Copyright © 2023 Siwiec Capital | All rights reserved.