Zaznacz stronę

SKORZYSTAJ Z FUNDUSZU 

SIWIEC CAPITAL

NA DRODZE DO FINANSOWEJ
NIEZALEŻNOŚCI

SKORZYSTAJ Z FUNDUSZU

SIWIEC CAPITAL

NA DRODZE DO
FINANSOWEJ NIEZALEŻNOŚCI

Za skutecznością Siwiec Capital stoi sztab specjalistów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem transakcji.

Daniel Siwiec – Prezes Zarządu Funduszu Siwiec Capital S.A.

Daniel Siwiec – Prezes Zarządu Funduszu Siwiec Capital S.A.

Autor Książek, Mentor, Inwestor, Przedsiębiorca, Deweloper,
Praktyk Rynku Nieruchomości.
Pierwszy Milion Zarobił Mając 26 Lat.
Stworzył I Rozwinął Brand Big City.

Fundusz Siwiec Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000806869, NIP 7010948626, REGON 384555016 kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, opłacony w całości. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies.

Copyright © 2024 Siwiec Capital | All rights reserved.